O překladech - čím vás překladatel zahrne

Rozsah překladu

Rozsah překladu bývá v České republice nejčastěji udáván v tzv. normostranách (NS). Jedna normostrana obsahuje 1800 znaků (včetně mezer). Rozsah textu si můžete snadno zjistit v aplikaci MS Word - Nástroje - Počet slov, kde naleznete kompletní údaje týkající se rozsahu textu.

Dále bývá rozsah textu také udáván (a to zejména v zahraničí) počtem slov. Pokud účtujeme rozsah textu ve slovech, vychází se z rozsahu výchozího textu (tedy textu, který má být přeložen). Sazba za slovo však bývá obvykle vyšší než v předchozím případě, protože každý jazyk má jiný počet slov, což je třeba kompenzovat.

Rozsah textu se zaokrouhluje na desetiny nahoru. Pro účely vyúčtování se vychází z rozsahu cílového textu - tedy z rozsahu skutečně provedeného (napsaného) překladu.

Naše agentura používá účtování překladu na normostrany, není-li stanoveno jinak.


Rychlost dodání

Na základě specifické kalkulace a nabídky, orientačně 8 NS denně. Do doby dodání se nepočítá den převzetí a dodání.


Grafická úprava, editovatelnost a čitelnost výchozího textu

Všechny výše uvedené faktory mají vliv na rychlost a náročnost překladu, proto je třeba je při určování ceny za překlad zohlednit. 
Pokud nám zákazník přinese například stostránkový dokument psaný malým písmem s mnoha rukou těžko čitelně a nepřehledně vpisovanými poznámkami, který sám obdržel faxem, a pak jej nekvalitně naskenoval a dodal ve formátu JPG nebo PDF (v lepším případě), nebo nám jej přinesl na svitku faxového papíru (v horším případě), není reálné, má-li být překlad přeložen skutečně odpovědně, abychom jej dodali přeložený do týdne.
A samozřejmě i námaha překladatele, kterou při takovémto nestandardním překladu musel vynaložit, musí být spravedlivě ohodnocena.  

Tyto stránky používají nezbytné cookies. Cookies nezpracováváme ani nesbíráme .